Certyfikaty

Star Polska Transport Międzynarodowy Sp. z o.o. poprzez swą wieloletnią działalność wciąż sukcesywnie się rozwija, głównie dzięki działaniom na rzecz ciągłego wzrostu poziomu oferowanych usług. Firma efektywnie funkcjonuje również na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska naturalnego.

Posiadamy certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 wydany przez DEKRA Certification, oraz certyfikat SQAS – system jakości w transporcie ciekłych chemikaliów, opracowany i przyznawany przez Europejską Izbę Przemysłu Chemicznego – CEFIC.

Star Polska Transport Międzynarodowy Sp. z o.o. przystąpiła także do programu “Odpowiedzialność i Troska” (Responsible Care) podkreślając tym samym zaangażowanie w ochronę środowiska i bezpieczeństwo.

Firma dba również o ciągłe podnoszenie kwalifikacji personelu, przede wszystkim swoich kierowców. Wdrożony został system bezpiecznej jazdy BBS (Behaviour Based Safety) zgodnie z wytycznymi CEFIC/ECTA . Doświadczenie naszych pracowników jeszcze bardziej podnosi bezpieczeństwo przewożonych towarów i jest gwarancją solidnej, profesjonalnej usługi.

Star Polska Transport Międzynarodowy Sp. z o.o. skupia się przede wszystkim na dalszym podnoszeniu jakości oferowanych usług, z naciskiem na bezpieczny i atrakcyjny cenowo transport produktów.